Zondag 6 februari 2020

Michiel heeft de persoonlijke website gemaakt en opgezet.

Woensdag 12 februari 2020

We hebben voornamelijk gebrainstormd over hoe we dit project gaan aanpakken, hoe het hele systeem moet werken, wat de mogelijkheden zijn, wat we nodig zullen hebben en hoe we het project gaan vormgeven.
Hieruit bleek dat we zeker een databank nodig zullen hebben en bijgevolg ook PHP.
Daarna hebben we wat algemene designs gemaakt over hoe het er mogelijk uit zou kunnen zien.

Donderdag 13 februari 2020

Michiel heeft een volledige analyse van het project uitgeschreven.