19 Februari 2020

Deadlines:

Michiel heeft zich voorgenomen om tegen dan PHP al wat onder de knie te hebben.
Ook wil hij al een databank aangemaakt hebben, die hij kan manipuleren met behulp van PHP.

Stef heeft zich voorgenomen om tegen dan al wat kennis te hebben over bootstrap.

Als groep hebben we ook 19 februari als deadline gesteld voor de projectomschrijving.

Doelen:

Op woensdag 19 februari willen we een werkend login systeem hebben.
Daarnaast willen we er ook al voor zorgen dat er werknemers kunnen toegevoegd worden aan de database, dat deze gewijzigd kunnen worden en zelfs verwijderd worden. Ook willen we ervoor kunnen zorgen dat de aangemaakte gebruikers een gebruikersnaam en een standaard wachtwoord kan worden toegewezen.
Als laatste doel willen we ervoor kunnen zorgen dat een gebruiker het standaard wachtwoord kan wijzigen en indien deze zijn wachtwoord vergeten is, hij het ook kan reseten.